Održana trodnevna radionica: “Razvojno planiranje školskog razvojnog tima JU OŠ Kiseljak”

Međunarodni interaktivni otvoreni centar d.o.o. Tuzla u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice sprovodi Edukativni program kao dodatnu aktivnost u okviru projekta: „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“, uz finanijsku podršku Freudenberg fondacije i Njemačkog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju.

U okviru realizacije Edukactivnog programa, u periodu 13  – 16. decembra 2018. godine u prostorijama Impact Hub centra u Zagrebu, je realizirala trodnevna radionica na temu: “Razvojno planiranje školskog razvojnog tima JU OŠ Kiseljak”.

Učesnici radionice su bili menadžement i nastavno osoblje JU OŠ “Kiseljak” Tuzla i predstavnici udruženja/institucija koja/e djeluju na područiju MZ Kiseljak (Fondacija tuzlanske zajednice, Centar za socijalni rad Tuzla, Udruženje Bolja budućnost,  Evanđeoska Crkva Tuzla).

Trodnevnu radionicu su vodile Edina Malkić, trenerica za razvoj škola i Ivana Pejić, certificirana NVC trenerica.

Tokom radionice učesnici su imali priliku da  unaprijede lične i profesionalne kompetencija u oblasti planiranja razvoja, nenasilne komunikacije i medijacije u zajednici, zatim da prepoznaju i po prioritetima definiraju izazove sa kojim se sureću u radu u školi, definiraju na koji način će sarađivati unutar kolektiva i sa lokalnom zajednicom, da nauče donositi odluke koristeći sistematski konsensing i definišu potrebe koje će kroz partnerski rad realizirati sa partnerima iz zajednice. Nastavak realizacije planiranih aktvnosti u oviru Edukativnog programa je planiran početkom mjeseca januara 2019. godine.

X