Međunarodni interaktivni otvoreni centar d.o.o. Tuzla (MIOC d.o.o Tuzla)

Adresa: Ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 10  (Zgrada Jupiter, I sprat)

Br telefona: +387 61 133 253

E-mail: mioctuzla@bih.net.ba

ID broj  4210267600006

Račun broj: 1610000174640072 – Raiffeisen bank dd