Međunarodni interaktivni otvoreni centar (MIOC) Tuzla

“U MIOC-u vjerujemo da je svaka osoba bitna i da ima pravo na zdrav život i razvoj!

Mi vjerujemo da je svaka odrasla osoba odgovorna i sposobna da živi svoj puni potencijal.

Kako svaka osoba utiče na zajednicu i mi želimo dati svoj doprinos razvoju društva u kojem živimo.

Mi vjerujemo da kada bi svaka odrasla osoba dala svoj doprinos okolini u kojoj se nalazi – roditelj djetetu; učitelj učenicima; odgajatelj djeci; stručni saradnici roditeljima, djeci, odgajateljima, učiteljima; terapeuti klijentima – da bi svijet bio ljepše i sigurnije mjesto za život!

Zajedno možemo doprinijeti kvalitetnijem društvu u kojem svako ima svoje mjesto, u kojem se poštuje svaka osoba i njeni kapaciteti i gdje se sinergijski djeluje ka postizanju svih potencijala, neovisno o godinama i/ili okolini u kojoj osoba živi.

Želite li sa nama učiti i razvijati se? Želite li ostvariti svoje potencijale i biti primjer drugima? Želite li sa nama razvijati društvo u kojem živimo? Mi želimo!”

MIOC tim

Maja Okanović, direktorica
Maja Okanović, direktorica

Međunarodni interaktivni otvoreni centar (MIOC) Tuzla predstavlja društveno preduzeće koje, kroz inovativan pristup, pruža kompetencije za individualni i profesionalni razvoj. Osnovan od strane MIOS-a (Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“).

Centar predstavlja sigurno okruženje za rad, inovacije, zabavu, kreativnost, učenje, saradnju, umrežavanje i usvršavanje.

Kako radimo i ko su naši klijenti?

Pristup u radu je fleksibilan. Konstantno se usavršavamo i nastojimo sa mrežom saradnika, resursa, znanja i informacija da odgovorimo na obrazovne i savjetodavne potrebe raznih klijenata: nastavnika, djece, roditelja, NVO, poduzetnika. Razvoj Centra je usmjeren na stvaranje (obrazovnih) prilika koje će osigurati primjenu naučenog znanja kao i jačanje poslovnih prilika i konkurentnost na berzi rada.

Svi programi su usmjereni na razvoj sposobnosti i polaze od pretpostavke da svaka osoba u sebi ima dovoljno kapaciteta za uspijeh. Uspijeh  ovisi o osobnom angažmanu, želji, trudu, stavu i prilikama koje stvorimo, te ustrajnosti i strasti za ostvarivanje dugoročnih ciljeva

Uposlenici

    • Maja Okanović, direktorica
    • Edina Hodžić, logopedica
    • Jelena Pajić, logopedica
    • Adisa Selimović Terzić, logopedica
    • Fatima Ahmičić, logopedica
X