SUPERVIZIJA ZA UPOSLENIKE PREDŠKOLSKE USTANOVE ALADIN

Profesionalni razvoj pojedinaca koji rade sa djecom i odraslima u oblasti odgojno – obrazovnih i društvenih nauka, podrazumijeva kontinuirano učešće …

PARTNERSKI ODNOSI-RADIONICA SA PSIHOTERAPEUTICOM ALMOM TIHIĆ

U Međunarodnom interaktivnom otvorenom centru u Tuzli, 10.07.2019. godine održana je radionica: PARTNERSKI ODNOSI – upoznajte „slabe tačke“ i popravite …

Obrazovna alijansa na područiju MZ Kiseljak

Međunarodni interaktivni otvoreni centar d.o.o. Tuzla u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice je dana, 11. juna 2019. godine, u prostorijama …

X