Obrazovna alijansa na područiju MZ Kiseljak

Međunarodni interaktivni otvoreni centar d.o.o. Tuzla u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice je dana, 11. juna 2019. godine, u prostorijama MIOC doo Tuzla, realizirao I sastanak sa predstavnicima partnerskih organizacija/institucija koje sprovode aktivnosti u svrhu unaprijeđenja kvaliteta obrazovanja djece, mladih i odraslih na područiju MZ Kiseljak.

Predstavnici partnerskih organizacija koji su prisustvovali I susretu čine Obrazovnu alijansu na područiju MZ Kiseljak, a to su predstavnici sljedećih organizacija/institucija:

  1. Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“, MIOS Tuzla,
  2. UG Artsinteza,
  3. UŽR Bolja budućnost,
  4. UG Euro Rom,
  5. JU OŠ Kiseljak,
  6. Evanđeoska crkva,
  7. JU Centar za socijalni rad Tuzla,
  8. Lokalna grupa za razvoj MZ Kiseljak
  9. Fondacija Tuzlanske zajednice.

Proces, tokom sastanka, je vodila Edina Malkić, direktorica Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, koja je ujedno i konsultantica za razvoj škola.

Cilj sastanka je bio razgovor o zajedničkom okviru rada na području MZ Kiseljak, posebno na intervencijama predviđenim Akcionim planom za razvoj MZ Kiseljak u oblasti obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Definisano je da će Obrazovna alijansa imati zadatak prepoznavati nedostatke i slabe strane obrazovanja djece, mladih i odraslih na području MZ Kiseljak i djelovati kako bi isti bili uklonjeni ili umanjeni. U tom procesu mijenjati će se percepcija i stav o važnosti obrazovanja, kakva nastava treba da bude kako bi djeca imala benefite u procesu obrazovanja. 

Aktivnosti rada Obrazovne alijanse se sprovode u okviru projekta: „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“, koji sprovodi Fondacija Tuzlanske zajednice i koji je finansijski podržan  od  Freudenberg fondacije i Njemačkog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju. 

X