„Razvojno planiranje školskog razvojnog tima JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla

Međunarodni interaktivni otvoreni centar d.o.o. (MIOC) Tuzla u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice organizira trodnevnu radionicu: „Razvojno planiranje školskog razvojnog tima JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla.

Radionica se realizacije u okviru Edukativnog programa koji je dodatna aktivnosti u projektu „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“, koji finansira Freudenberg fondacija i Njemačko ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju.

Datum realizacije: 12 – 16.12.2018. godine

Mjesto realizacije: Zagreb, Hrvatska

X