„Dječiji labos“ su eksperimentalne radionice za osnovnoškolce. To je program edukativnih radionica za popularizaciju prirodnih nauka. Riječ je o eksperimentalnim radionicama koje su osmišljene s namjerom da zainteresiraju djecu za sve što se oko njih događa. Sve što nas okružuje vezano je uz hemiju, fiziku, biologiju.

Na radionicama se izvode eksperimenti, te se djeca potiču na razmišljanje, zaključivanje i iznošenje opažana. Cilj je da djeca nauče promatrati i razumjeti svijet oko sebe, a da se pritom i zabave.

NA KOJI NAČIN SE REALIZIRA?

Radionice se realiziraju u setu od ukupno tri radionice sa različitim temama. Jedna radionica traje 90 minuta, broj mjesta je ograničen i jedna grupa djece broji maksimalno do 10 učesnika.

U radionicama programa „Dječiji labos“ koristimo originalne, neuobičajene i fleksibilne materijale visoke kvalitete i potvrđene zdravstvene sigurnosti. Raditi ćemo i s ekološkim, recikliranim materijalom u cilju podizanja svijesti o zaštiti prirode kroz poticanje kreativnog razmišljanja pri „obradi“ starih materijala. 

ŠTA SU DOBROBITI RADIONICE:

Kroz naše radionice se trudimo prikazati cijeli proces pronalaženja otkrića i korištenja tih ideja za neku praktičnu primjenu u svakodnevnom životu kako bi im pokazali ljepšu stranu nauke. Realizacijom radionica „Dječiji labos“ želimo doprinjeti uključivom i kvalitetnom obrazovanju te promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja, kao i omogućiti djeci da stiču određene životne vještine koje su im potrebne za unaprjeđenje održivog razvoja. 

KOME JE NAMJENJENA RADIONICA:

Djeca uzrasta od 6 do 8 godina- I grupa
Djeca uzrasta od 9 do 12 godina- II grupa

 ŠTA JE CILJ RADIONICE:

Cilj radionica je omogućiti djeci da dođu u kontakt sa naukom na njima prikladan i zabavan način. Također imaju priliku da se svakodnevno susreću sa skupom činjenica koje je nauka otkrila, što je većini djece odbojno.

Djeca će kroz radionicu još naučiti promatrati i razumjeti svijet oko sebe, a da se pritom i zabave.

KOLIKO TRAJE JEDNA RADIONICA:

Jedna radionica traje 90 minuta, broj mjesta je ograničen i jedna grupa djece broji maksimalno do 10 učenika.

KOLIKO NIVO RADIONICA IMA:

Radionica ima ukupno dva nivoa. Svaki nivo predstavlja set od 3 eksperimentalne radionice.

KAKO SE PRIJAVITI NA RADIONICU:

Možete to učiniti preko našeg linka za prijavu:

I novo: https://mioc.typeform.com/to/Dl0l5S 

II novo: https://mioc.typeform.com/to/CssrfO

 

 

 

X