Logopedska dijagnostika  je proces čija je svrha i cilj otkrivanje potencijalnih poteškoća kod djece i odraslih.

Provodi se putem opservacije, intervjua s roditeljima, primjenom standardiziranih testova te putem različitih logopedskih zadataka kojima se procjenjuju određena područja govornog, jezičkog i komunikacijskog razvoja.

Ako vas na bilo koji način brine govorno – jezički razvoj Vašeg djeteta, svakako se preporučuje konsultacija s logopedom. Logoped će Vam pomoći kod otklanjanja sumnje na poremećaj ili Vam dati upute kako raditi na otklanjanju teškoća kod kuće, sa ili bez logopedske terapije.

Ono što je bitno jeste da je prvi susret sa logopedom besplatan te se na tom susretu radi procjena i dijagnostika poremećaja glasa govora jezika i sluha. Na prvom susretu se daje preporuka i savjeti  roditeljima i definiše se broj tretmana u toku jedne sedmice.

LOGOPEDSKE USLUGE POTREBNE SU KOD:

 • djece sa usporenim razvojem govora i jezika, smetnjama u savladavanju čitanja, pisanja i učenja;
 • odraslih osoba kojima su oštećene govorno-jezičke sposobnosti kao posljedica bolesti ili trauma;
 • djece i odraslih sa nepravilnim izgovorom glasova, poremećajem fluentnosti govora (mucanje) i poremećajem glasa.

NUDIMO VAM:

 • individualni rad sa djecom i odraslima;
 • pripremu djece za polazak u školu;
 • savjetodavni rad sa porodicom, nastavnicima i vaspitačima;
 • besplatan prvi susret i dijagnostiku;
 • rad u Centru;
 • rad na terenu.

LOGOPEDSKI TRETMAN:

 • Trajanje logopedskog tretmana iznosi od 35-45 min.
 • Plan i tok tretmana  realizira se na osnovu individualnih potreba i mogućnosti polaznika.
 • Nakon svakog tretmana dobit ćete jasnu uputu za rad kod kuće.

SADRŽAJ LOGOPEDSKE SEANSE:

U Logopedskom kutku trudimo se da prezentiran sadržaj i način na koji radimo bude što kreativniji, zabavniji, stimulativniji, edukativniji i motivirajući za naše korisnike.

X