KAKO FUNKCIONIŠE DJEČIJA PSIHOTERAPIJA?

Sa djecom radi edukovani terapeut sa dugogodišnjim iskustvom. Terapijske tehnike modifikuju  se prema fazama razvoja djeteta,  djetetovim potrebama i problemima kao i odnosom sa okolinom. Kroz odnos sa psihoterapeutom, unutar sigurnog i podržavajućeg okruženja, djeca izražavaju svoje probleme i osjećaje. Osjećaji zbunjenosti, uplašenosti, ljutnje, povrijeđenosti i boli postepeno se kroz psihoterapiju  pretvaraju u riječi i djela. Psihoterapeut pomaže djeci u razvoju individualnosti i integriteta. Kroz terapiju se stvoraju novi odnosi koji su značajni za sve kasnije odnose.

Dječja psihoterapija nudi okvir rada sa širokim spektrom problema: problemi sa vršnjacima, loš uspjeh u školi, agresivno ponašanje, nesigurnosti, manjak samopouzdanja, depresija, fobije, poremećaji hranjenja, samoozljeđivanje, zlostavljanje, psihosomatski problemi i problemi u razvoju.

KOLIKO ČESTO SE DIJETE SUSREĆE SA PSIHOTERAPEUTOM?

Djeca se sa terapeutom susreću individualno  jednom sedmično ili jednom u dvije sedmice. Psihoterapeut se periodično sastaje i sa roditeljima bez prisustva djeteta.  O saradnji sa roditeljima ovisi  prihvatanje i tok terapijskog procesa djeteta.

Intervencije s djecom mogu biti kratkotrajne ili dugotrajne, od dva do tri susreta do nekoliko mjeseci.

KAKO IZGLEDA TIPIČAN SUSRET PSIHOTERAPEUTA I DJETETA?

Psihoterapeut prilagođava svoj pristup individualnim potrebama djeteta, na način koji odgovara dobi djeteta. Tokom individualnog susreta, djeca najčešće ne govore direktno o teškim temama i problemima već psihoterapeut o njima komunicira koristeći razne tehnike. Neke od tehnika su:  crtanje, slikanje, rad s igračkama, rad sa asocijativnim kartama, pokret i igranje uloga. Sve ove tehnike doprinose da bi se potaknula komunikacija i istražio dječji unutarnji doživljaj.

KOLIKO TRAJE INDIVIDUALNA DJEČIJA PSIHOTERAPIJA?

Psihoterapijska seansa sa djecom traje 45 minuta. Susreti sa roditeljima se odvijaju periodično po potrebi, traju 20 do 30 minuta i ne naplaćuju se dodatno.

X